4th Class Answers To Gaeilge Homework for Parents

I have added to the answers for parents to make Gaeilge easier at home.
06-May-20

Ceann Cipín 40 agus 41. Answers for B. Cúpla Ceist (Few Questions)

 1. Céard a bhí ar siúl ar scoil? (What was on at school?) Bhí lá spóirt ar siúl as scoil (There was a sports day on at school)
 2. Cad a rinne Dónal nuair a shroich sé an scoil? (What did Dónal do when he arrived to school?) Nuair a shrioch Dónal an scoil léim sé as an gcarr (When Dónal arrived to school he jumped out of the car)
 3. Ar dhún Daidí an doras? Did Daidí close the door? Níor dhún Daidí an doras (Daidí did not close the door.)
 4. Cá bhfaca Dónal a mhála spóirt? Where did Dónal see his sports bag? Conaic Dónal a mhála spóirt sa charr (Dónal saw his sports bag in the car.)
 5. Ar thosaigh Dónal ag caoineadh? (Did Donal start crying?) Thoasigh Dónal ag caoineadh (Dónal started crying).
 6. Cé a bhí ag caint le Dónal? (Who was talking to Donal?) Thosaigh Neasa ag caint le Dónal. (Her picture is on page IV of the book they don’t name her.
 7. Ar tháinig Daidí ar ais? (Did Daidí come back?) Tháinig Daidí ar ais (Daidí came back).
 8. An raibh fearg ar Dhaidí? (Was Daidí angry?) Ní raibh fearg ar Dhaidí. (Daidí was not angry)

Answers for C. Líon Na Bearnaí (Fill in the Blanks)

 1. Rinne Cáit dearmad ar na scátaí (Kate forgot the skates).
 2. D'fhag Brian camán ar an gcuntar. (Brian left the hurley on the counter).
 3. Thug Dónal an feadág don mhúinteoir. (Dónal took the whistle from the teacher).
 4. Chuir Siobhán an clogad isteach sa charr. (Siobhán put the helmet into the car).
 5. Cheannaigh Tomás geansaí spóirt sa siopa inné. (Tomás bought a jersey in the shop yesterday).

Answers for D. Rinne mé dearmad ar... (I forgot...)

 1. Rinne mé dearmad ar mo bhróga peile (I forgot my football boots).
 2. Rinne mé dearmad ar an obair bhaile (I forgot my homework).
 3. Rinne mé dearmad ar mo mhála scoile (I forgot my school bag).
 4. Rinne mé dearmad ar mo spéaclaí (I forgot my glasses).
 5. Rinne mé dearmad ar mo lón. (I forgot my lunch).
 6. Rinne mé dearmad ar m'uaireadóir. (I forgot my watch).
Enquire
Contact
Queen of Angels Primary School,
Wedgewood,
Dublin 16,
Co. Dublin,

01 2955 483


Location
© 2020 Queen of Angels Primary School